Upratovanie výrobných priestorov

Čistota pri výrobnom procese je základ pre výrobu bezchybného a nezávadného výrobku. Uvedomujeme si dôležitosť tohto faktu a preto pristupujeme k čisteniu výrobných priestorov s odbornou starostlivosťou. V prvom kroku posudzujeme typ a kvalitu čistených povrchov, následne spracujeme a pripravíme technologický postup čistenia a aplikujeme v praxi. V prípade zložitých systémov komunikujeme s dodávateľmi podláh, zariadení a technológií v čistených priestoroch tak, aby sme zamedzili poškodeniu príslušenstva a zabezpečili čo najefektívnejšie čistenie povrchov.

Upratovanie skladových a logistických priestorov

Skladovanie ako medzistupeň medzi výrobou a dodaním tovaru zákazníkovi je nemenej dôležitá časť z pohľadu čistoty a zabezpečenie upratovacích služieb. Väčšinu skladových priestorov tvoria regálové zostavy a logistické cesty. Odprašnenie haly a udržiavanie čistého prostredia je základ toho, aby sa čo najviac obmedzilo znečisteniu výrobkov aj na nedostupných miestach. Nemenej dôležitou súčasťou je zvolenie vhodného podlahového automatu na čistenie podlahy. Pre rôzne typy balenia výrobkov a ich skladovania sa používajú rôzne typy podlahových automatov tak, aby bolo zabezpečené najefektívnejšie umytie podlahy a neobmedzoval sa pohyb manipulačnej techniky v priestoroch.

Pôsobnosť firmy

Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Kontakt

Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
+421 907 646 058

Certifikácia

  • Certifikácia

Sociálne médiá

Prihlásenie