Bezpečnostné služby

Našim cieľom je ponúkať a zaisťovať ucelené komplexné bezpečnostné riešenia s ohľadom na budúcnosť. V záujme klienta operatívne riešime akékoľvek pripomienky zo strany zákazníka, ručíme za zverený majetok klienta a za činnosti súvisiace s poskytovaním bezpečnostných služieb v danom objekte.

Stála služba, tzv. dispečing, monitoruje činnosť na jednotlivých chránených objektoch a plní nasledovné úlohy:

 • koordinačná činnosť
 • kontrolná činnosť
 • vzájomné rádiové spojenie objektov 
 • posilnenie ochrany objektu v prípade potreby
 • vyrozumievanie iných zložiek ( polícia, zdravotníctvo,...)
 • ochranu bezpečnostných pracovníkov - prijímanie núdzových signálov a následné opatrenia
 • organizuje taktiež servisné zásahy technikov na našich realizovaných zákazkách

Strážna služba a bezpečnostná služba sa okrem iného zameriava najmä na kontrolu a evidenciu oprávnenosti vstupov a výstupov, vybavovanie evidenciu návštev a ich usmerňovanie, zabezpečovanie všeobecného poriadku a pokoja na objekte.

 

 

 

  Pôsobnosť firmy

  Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

  Kontakt

  Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
  +421 907 646 058

  Certifikácia

  • Certifikácia

  Sociálne médiá

  Prihlásenie