Čistenie stavieb

Čistenie stavebných priestorov patrí k ďalším službám ktoré naša firma ponúka. Zameriavame sa na čistenie stavenísk pred, po ukončení stavby ale aj počas jej samotnej realizácie. Počas priebehu stavby sa jedná hlavne o priebežné odstránenie stavebného odpadu či odvoz neskladného odpadu.

Čistenie už ukončených stavieb alebo aj záverečné čistenie predstavuje najčastejšiu využívanú službu v stavebníctve. Dôraz sa tu kladie na čistenie okien a okenných rámov, dverí a zárubní, podláh, sanity ale aj hrubého znečistenia okolia stavby.

Pôsobnosť firmy

Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Kontakt

Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
+421 907 646 058

Certifikácia

  • Certifikácia

Sociálne médiá

Prihlásenie