Pravidelné upratovanie

Prenechajte výkon služieb profesionálom, ktorí vám za porovnateľné náklady dodajú kvalitnejší výkon. Poskytujeme pravidelné upratovanie a údržbu pre veľké i malé firmy, spoločnosti, bytové spoločenstvá, štátne inštitúcie a súkromné osoby. Vykonávame tiež postavebné upratovanie po rekonštrukciách, prestavbách, maľovaní, výstavbe nových objektov, atď.

Práce sú vykonávané podľa požiadaviek zákazníka na základe navrhnutého časového harmonogramu a požadovaných intervalov. Počas vykonávania našich prác zabezpečujeme čisté, usporiadané, hygienické pracovné prostredie, čím prispievame k dobrej atmosfére, a tým aj k vyššej efektivite práce. Upratovanie a čistenie absolútne prispôsobujeme k Vášmu pracovnému poriadku.

Pravidelné upratovacie služby

  • Vykonávame všetky upratovacie služby na základe požiadavky zákazníka.
  • Na požiadanie vypracujeme presný plán a časový harmonogram upratovania.
  • Na požiadanie vypracujeme plán sanitácie podľa HACCP.
  • Dodáme všetky potrebné čistiace a dezinfekčné prostriedky.
  • Pre potravinárske prevádzky dodáme certifikáty čistiacich prostriedkov na používanie v potravinárstve.
  • Dodáme spotrebný materiál: toaletný papier, ZZ skladané utierky, mydlá, balzamy na ruky, spreje do zásobníkov do sociálnych priestorov, atď.
  • Zabezpečíme optimálne technické vybavenie s prihliadnutím na charakter priestorov a požiadavky zákazníka.
  • Zabezpečíme starostlivosť o vonkajšie priestory, trávnaté plochy, porasty, parkoviská, chodníky.
  • Zabezpečíme iné doplnkové služby podľa požiadaviek zákazníka.

Prispôsobením sa potrebe klienta sú zabezpečené požadované upratovacie práce jedným pracovníkom, alebo stálym tímom pracovníkov. V každej prevádzke, kde sú poskytované upratovacie služby pravidelného charakteru je určený „zodpovedný vedúci objektu“, ktorý zodpovedá za pridelený objekt, pravidelne kontroluje a koordinuje vykonávanie jednotlivých prác a je v neustálom kontakte so zákazníkom. Upratovacie služby sú vykonávané v pracovnom alebo v mimopracovnom čase podľa požiadavky zákazníka tak, aby nebol narušený pracovný režim odberateľa. Sme schopní operatívne zabezpečiť i mimoriadne a nadštandardné upratovacie a čistiace práce, prípadne iné služby súvisiace so správou objektov.

Pôsobnosť firmy

Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Kontakt

Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
+421 907 646 058

Certifikácia

  • Certifikácia

Sociálne médiá

Prihlásenie