Kvalita v upratovaní

Kvalita služieb je zabezpečená v spoločnosti Service Plus Slovensko, s.r.o. nasledovnými spôsobmi:


Personál

Pracovníci sú vyberaní na pohovoroch, kde sa snažíme zistiť mieru spokojnosti so svojou prácou a finančným ohodnotením u každého uchádzača. Následne je vyhodnotená kvalita uchádzačov a snažíme sa najlepšiemu uchádzačovi splniť jeho predstavy o jeho ohodnotení. Tým dosiahujeme to, že naši zamestnanci sú u nás spokojní a nedochádza k častým výmenám pracovníkov u zákazníka. Tvoríme teda stabilný kolektív pre každé pracovisko, aby pracovníci spoznali potreby zákazníka a zákazník si zvykol na našich pracovníkov.

Čistiaca chémia

Na čistenie priestorov bude použitý systém TASKI od spoločnosti Johnson Diversey, čo je komlexný systém na zabezpečenie dennej údržby, čistoty a dezinfekcie na pracoviskách. Je zložený z vysokokoncentrovaných čistiacich prostriedkov, k tomu príslúchajúcich dávkovacích a aplikačných fliaš a špičkových mikrovláknovch utierok. Prostriedky sú rozdelené podľa druhu použitia nasledovne:

  • Na podlahy – zelené prostriedky a dávkovacie fľaše, sivé mopy
  • Na sanitu – červené prostriedky, dávkovacie a aplikačné fľaše, červené utierky
  • Na nábytok – modré prostriedky, dávkovacie a aplikačné fľaše, modré utierky

Pri tomto systéme sa nestane, že by upratovačka utrela napríklad pracovný stôl rovnakou handrou, ktorou pred tým utrela toaletnú mysu, alebo podlahu.

Čistiaca technika

Čistiaca technika je zabezpečovaná od renomovaných svetových výrobcov, ktorých stroje sa osvedčili už v mnohých prevádzkach podobného charakteru. Ich cena je vyššia ako u bežných strojov, no v mnohých prípadoch sa nám vyššia investícia vrátila vo forme spoľahlivej prevádzky a tým aj zamedzením prestojov u zákazníka.

Systém práce

Pre každého pracovníka bude vypracovaný presný harmonogram práce rozdelený podľa času výkonu, miestnosti resp. priestoru  výkonu a stanovenia presných výkonov práce v danom priestore. Tento systém sa váčšinou vypracuváva vo väčších prevádzkach s niekoľkými pracovníkmi, aby bol ich pracovný čas využitý v maximálnej možnej miere a aby nedochádzalo k prestojom.

Pravidelné kontroly kvality

Zodpovedný objektový manažér pravidelne kontroluje vykonanú prácu. Kontroly vykanáva v náhodných dňoch a časoch tak, aby pracovníci nevedeli, v ktorom čase bude ich práca kontrolovaná. Ku kontorole práce má objektový manažér k dispozícii harmonogramy práce jednotlivých pracovníkov a podľa týchto harmonogramov vie kontrolovať, ktoré priestory už boli vyčistené a kedy a ktoré ešte na vyčistenie čakajú. Pre čo možno najobjektívnejšie posúdenie kvality práce sa používajú tzv. checklisty, kde pracovník podľa rozpisu výkonov kontroluje reálny stav vykonania práce.

Pôsobnosť firmy

Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Kontakt

Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
+421 907 646 058

Certifikácia

  • Certifikácia

Sociálne médiá

Prihlásenie