Facility management

Správa, údržba budov a nehnuteľností

Facility management

Správa nehnuteľností – budov je súbor činností, ktoré zaisťujú bezproblémový chod nehnuteľnosti a odstraňujú prekážky, ktoré by zabraňovali jej obyvateľom v užívaní nehnuteľnosti ako takej. Správu nehnuteľnosti si zaisťujú buď majitelia samostatne, alebo s pomocou externej spoločnosti.

Komplexná správa nehnuteľností - budov "pomôže manažmentu vašej firmy, aby sa mohol sústrediť predovšetkým na svoje hlavné činnosti, a tým zvýšiť konkurencieschopnosť a zisk firmy. Kvalitné a efektívne riadenie podporných činností umožňuje práve facility management"1 od firmy Srvice plus Slovensko. Jeho základným konceptom je zladenie dohodnutých služieb, ktoré vám zabezpečí bezproblémový chod budov, objektov a prevádzok.

Využitie facility managementu ako optimalizáciu pre správu, údržbu budov a nehnuteľností

Využitie facility managementu môže vám priniesť optimalizáciu podporných činností, sprehľadnenie nákladov a ich následného zníženia, výrazne vyššieho využitia plôch, inventára, technických prostriedkov, služieb a v neposlednom rade aj pracovníkov, podieľajúcich sa vo firme na podporných činnostiach. "Stavebný objekt sa realizuje s cieľom vytvoriť priestor, v ktorom sú situované rozličné podnikateľské subjekty. V každom z týchto subjektov prebiehajú primárne a sekundárne činnosti. Primárne alebo hlavné činnosti (core business) sa vykonávajú s cieľom dosiahnuť zisk – prvoradým cieľom manažmentu firmy je preto maximálna efektívnosť hlavnej činnosti. Sekundárne alebo podporné činnosti sú všetky ostatné činnosti, ktoré vytvárajú podmienky na úspešný priebeh hlavnej činnosti. Ide najmä o správu majetku, prevádzku budovy, priestorové plánovanie, upratovanie, stravovanie, informatiku atď. Návratnosť nákladov, ktoré sú spojené so zavedením facility managementu pri riadení podporných činností, je 2 až 3 roky. Úspora prevádzkových nákladov sa však v neskorších rokoch vyšplhá na 10 až 30 %."1

Rozsah služieb

Ponuka služieb Facility mangement-u od spoločnosti Service Plus Slovensko, s.r.o. sa neustále rozširuje. Ako nová spoločnosť sme zo začiatku nemohli poskytovať celý rozsah služieb, ktorý komplexný Facility management obsahuje a preto postupne s rozširovaním našej klientely, rozširujeme aj paletu ponúkaných služieb. Dnes poskytujeme tieto služby:Facility management
  1. Energetický manažment
  2. Upratovacie služby
  3. Technická správa nehnuteľností
  4. Bezpečnostné služby
  5. Recepčné služby
  6. Údržba exteriéru objektov
  7. DDD služby
  8. BOZP a OPP
  9. Fleet management

 

Zdroj: 1. doc.Ing.Viera Somorová, PhD.prezidentka Slovenskej asociácie facility managementu SAFM

Pôsobnosť firmy

Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Kontakt

Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
+421 907 646 058

Certifikácia

  • Certifikácia

Sociálne médiá

Prihlásenie