DDD služby

Pod pojmom DDD služby rozumieme komplex opatrení na likvidáciu hlodavcov (Deratizácia), proces riešenia choroboplodných zárodkov (Dezinfekcia)a likvidácia škodlivého, zdravotne a hospodársky závažného hmyzu (Dezinsekcia).

Deratizácia

Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov ako sú myši, potkany, krysy a ďalšie. Jedná sa o komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje. Súčasťou výkonu deratizácie sú:

  • prípravné a bezpečnostné opatrenia
  • priebežné monitorovanie hlodavcov - vstupy, druhy
  • kontrola, dopĺňanie a výmena nástrah
  • upozorňovanie na technické nedostatky umožňovanie vstup hlodavcov do objektu
  • práce sú vyhotovované v súlade s príslušnými hygienickými predpismi a normami

Dezinfekcia

Človek denne príde do kontaktu s miliónmi baktérií a mikroorganizmov. Dezinfekcia je súbor opatrení s cieľom zničiť choroboplodné zárodky a mikroorganizmy. Dezinfekčné zásahy sa vykonávajú určeným všestrannými prípravkami.

Dezinsekcia

Dezinsekcia je súbor chemických a biologických opatrení za účelom ničenia škodlivého, epidemiologického, hospodársky závažného a obťažujúceho hmyzu ako je šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha, komár a ďalšie článkonožce. Niektoré typy dezinsekcie je možné vykonávať aj bezpostrekovou technikou za plnej prevádzky.

Pôsobnosť firmy

Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Kontakt

Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
+421 907 646 058

Certifikácia

  • Certifikácia

Sociálne médiá

Prihlásenie