Bezpečnostné služby

Našim cieľom je ponúkať a zaisťovať ucelené komplexné bezpečnostné riešenia s ohľadom na budúcnosť. V záujme klienta operatívne riešime akékoľvek pripomienky zo strany zákazníka, ručíme za zverený majetok klienta a za činnosti súvisiace s poskytovaním bezpečnostných služieb v danom objekte.

Stála služba, tzv. dispečing, monitoruje činnosť na jednotlivých chránených objektoch a plní nasledovné úlohy:

  • koordinačná činnosť
  • kontrolná činnosť
  • vzájomné rádiové spojenie objektov 
  • posilnenie ochrany objektu v prípade potreby
  • vyrozumievanie iných zložiek ( polícia, zdravotníctvo,...)
  • ochranu bezpečnostných pracovníkov - prijímanie núdzových signálov a následné opatrenia
  • organizuje taktiež servisné zásahy technikov na našich realizovaných zákazkách

Strážna služba a bezpečnostná služba sa okrem iného zameriava najmä na kontrolu a evidenciu oprávnenosti vstupov a výstupov, vybavovanie evidenciu návštev a ich usmerňovanie, zabezpečovanie všeobecného poriadku a pokoja na objekte.

Prejsť na Bezpečnostné služby

 

 

Pôsobnosť firmy

Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Kontakt

Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
+421 907 646 058

Certifikácia

  • Certifikácia

Sociálne médiá

Prihlásenie