Monitorovanie prevádzky vozidiel

Monitorovanie vozidiel slúži firmám na zbieranie dát o prevádzke. Údaje o pohybe sa získavajú zo satelitného systému GPS a cez GSM sieť ich posiela do dátového centra. Dáta sú 24 hodín denne on-line prístupné užívateľovi prostredníctvom internetovej stránky. Prístup ku všetkým údajom je možný z ľubovoľného počítača pripojeného na internet po zadaní prístupového mena a hesla.

Základné služby spojené s monitorovaných a prevádzky vozidiel sú:

 • Elektronická kniha jázd
 • Mesačný výkaz
 • Štatistika prevádzky vozidiel
 • Zobrazenie konkrétnej jazdy na mape
 • Hlásenie o havárii vozidla, odpojení autobatérie alebo poklese napájania

Prínosom pre firmy je uľahčenie kancelárskych ale aj ekonomických úkonov spojených s prevádzkou firemných vozidiel.

Hlavné prednosti sužby:

 • Zníženie nákladov na prevádzku firemných motorových vozidiel
 • Automatické generovanie knihy jázd
 • Identifikácia/predchádzanie čiernym jazdám
 • Zvýšenie produktivity zamestnancov
 • Zvýšená ochrana vozidiel
 • Kontrola nad vozovým parkom
 • Nízke investičné a prevádzkové náklady 

Pôsobnosť firmy

Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Kontakt

Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
+421 907 646 058

Certifikácia

 • Certifikácia

Sociálne médiá

Prihlásenie