Monitorovanie prevádzky vozidiel

Monitorovanie vozidiel slúži firmám na zbieranie dát o prevádzke. Údaje o pohybe sa získavajú zo satelitného systému GPS a cez GSM sieť ich posiela do dátového centra. Dáta sú 24 hodín denne on-line prístupné užívateľovi prostredníctvom internetovej stránky. Prístup ku všetkým údajom je možný z ľubovoľného počítača pripojeného na internet po zadaní prístupového mena a hesla.

Základné služby spojené s monitorovaných a prevádzky vozidiel sú:

 • Elektronická kniha jázd
 • Mesačný výkaz
 • Štatistika prevádzky vozidiel
 • Zobrazenie konkrétnej jazdy na mape
 • Hlásenie o havárii vozidla, odpojení autobatérie alebo poklese napájania

Prínosom pre firmy je uľahčenie kancelárskych ale aj ekonomických úkonov spojených s prevádzkou firemných vozidiel.

Hlavné prednosti sužby:

 • Zníženie nákladov na prevádzku firemných motorových vozidiel
 • Automatické generovanie knihy jázd
 • Identifikácia/predchádzanie čiernym jazdám
 • Zvýšenie produktivity zamestnancov
 • Zvýšená ochrana vozidiel
 • Kontrola nad vozovým parkom
 • Nízke investičné a prevádzkové náklady 

Pôsobnosť firmy

Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Kontakt

Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
+421 907 646 058

Certifikácia

 • Certifikácia

Sociálne médiá

Prihlásenie