Zimná údržba

Bezpečnosť a ochrana zdravia je dnes jednou z najdôležitejších tém, nie len vo verejnom sektore, ale aj vo firemnej politike. Každý vlastník nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 55/84 Zb., č. 160/96 Z. z. zodpovedá za zabezpečenie schodnosti priľahlých komunikácií a plôch. Uvedomujeme si, že táto zodpovednosť je pri outsourcingu týchto služieb prenesená na naše plecia a preto k výkonu zimnej údržby pristupujeme s plnou vážnosťou a odbornosťou. Zimnú údržbu spevnených plôch zabezpečujeme vlastnou technikou a v niektorých prípadoch v spolupráci s partnermi tak, aby bola služba pre zákazníka čo najefektívnejšia. V rámci zimnej údržby zabezpečujeme:

  • Strojové odhŕňanie snehu
  • Ručné odhŕňanie snehu
  • Strojový a ručný posyp
  • Frézovanie snehu
  • Organizovanie odvozu snehu
  • Tvorba plánov zimnej údržby
  • Posypové materiály

Pôsobnosť firmy

Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Kontakt

Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
+421 907 646 058

Certifikácia

  • Certifikácia

Sociálne médiá

Prihlásenie