Zimná údržba

Bezpečnosť a ochrana zdravia je dnes jednou z najdôležitejších tém, nie len vo verejnom sektore, ale aj vo firemnej politike. Každý vlastník nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 55/84 Zb., č. 160/96 Z. z. zodpovedá za zabezpečenie schodnosti priľahlých komunikácií a plôch. Uvedomujeme si, že táto zodpovednosť je pri outsourcingu týchto služieb prenesená na naše plecia a preto k výkonu zimnej údržby pristupujeme s plnou vážnosťou a odbornosťou. Zimnú údržbu spevnených plôch zabezpečujeme vlastnou technikou a v niektorých prípadoch v spolupráci s partnermi tak, aby bola služba pre zákazníka čo najefektívnejšia. V rámci zimnej údržby zabezpečujeme:

  • Strojové odhŕňanie snehu
  • Ručné odhŕňanie snehu
  • Strojový a ručný posyp
  • Frézovanie snehu
  • Organizovanie odvozu snehu
  • Tvorba plánov zimnej údržby
  • Posypové materiály

Pôsobnosť firmy

Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Kontakt

Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
+421 907 646 058

Certifikácia

  • Certifikácia

Sociálne médiá

Prihlásenie