Zariadenia

Zabezpečenie technickej správy sa v našom prípade zameriava na zariadenia a príslušenstvo v dohodnutých priestoroch, objektoch, areáloch a priestranstvách. Zákazník môže využiť kompletný servis, alebo len niektoré zo zoznamu zariadení, o ktoré sa v rámci technickej správy nehnuteľností staráme:

 • Dvere, brány, rolovacie brány
 • Vzduchotechnika (filtermanagement, nastavenia, pravidelné kontroly, napĺňanie klimatizačných jednotiek)
 • Sociálne zariadenia (umývadlá, batérie, toalety, sifóny, potrubia)
 • Vykurovanie (radiátory, ventily, vykurovacie telesá vo výškach v halách)
 • Kotolňa (služba, revízie, denné (záznamy o tlakoch), týždenné (preskúšanie ventilov) a mesačné prehliadky)
 • Kompresorovňa, rozvody stlačeného vzduchu
 • Akumulátorovňa
 • Elektrické zariadenia, rozvádzače, elektrické rozvody (opravy a údržba, prehliadky, revízie)
 • Osvetlenie, núdzové osvetlenie
 • Plyn, voda, kanalizácia
 • Strecha, zvody dažďovej vody, strešné okná, bleskozvody, svetlíky
 • Pevne inštalované veci v objektoch (zábradlia, vstavky, pevne primontované veci k budove), oddychové zóny, fajčiareň, jedáleň
 • Zdvíhacie zariadenia (výťahy, žeriavy a iné)
 • Bezpečnostné systémy (zabezpečovacie systémy, EPS)
 • Protipožiarne systémy (hydranty, hasiace prístroje)
 • Nábytok a kancelárske vybavenie

Pôsobnosť firmy

Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Kontakt

Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
+421 907 646 058

Certifikácia

 • Certifikácia

Sociálne médiá

Prihlásenie