Zariadenia

Zabezpečenie technickej správy sa v našom prípade zameriava na zariadenia a príslušenstvo v dohodnutých priestoroch, objektoch, areáloch a priestranstvách. Zákazník môže využiť kompletný servis, alebo len niektoré zo zoznamu zariadení, o ktoré sa v rámci technickej správy nehnuteľností staráme:

 • Dvere, brány, rolovacie brány
 • Vzduchotechnika (filtermanagement, nastavenia, pravidelné kontroly, napĺňanie klimatizačných jednotiek)
 • Sociálne zariadenia (umývadlá, batérie, toalety, sifóny, potrubia)
 • Vykurovanie (radiátory, ventily, vykurovacie telesá vo výškach v halách)
 • Kotolňa (služba, revízie, denné (záznamy o tlakoch), týždenné (preskúšanie ventilov) a mesačné prehliadky)
 • Kompresorovňa, rozvody stlačeného vzduchu
 • Akumulátorovňa
 • Elektrické zariadenia, rozvádzače, elektrické rozvody (opravy a údržba, prehliadky, revízie)
 • Osvetlenie, núdzové osvetlenie
 • Plyn, voda, kanalizácia
 • Strecha, zvody dažďovej vody, strešné okná, bleskozvody, svetlíky
 • Pevne inštalované veci v objektoch (zábradlia, vstavky, pevne primontované veci k budove), oddychové zóny, fajčiareň, jedáleň
 • Zdvíhacie zariadenia (výťahy, žeriavy a iné)
 • Bezpečnostné systémy (zabezpečovacie systémy, EPS)
 • Protipožiarne systémy (hydranty, hasiace prístroje)
 • Nábytok a kancelárske vybavenie

Pôsobnosť firmy

Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Kontakt

Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
+421 907 646 058

Certifikácia

 • Certifikácia

Sociálne médiá

Prihlásenie