Tipy a triky

Zdroj fľaku čistiace prostriedky v poradí 1), 2), 3) návod na ošetrovanie
Asfalt lieh, technický benzín bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Atrament horúca voda (2/3), lieh (1/3) ,koliesko citrónu pijavým papierom vysať, roztokom 1-2) navlhčiť a vysávať
Automobilové oleje technický benzín bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Bielkoviny vlažná voda, prísada soľ s biol. akt. čistiacim prostriedkom zvyšky opatrne odstrániť a lokálne ošetriť
Bitúmen lieh, jemný čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Blato ocot (50%), čistý alkohol, voda bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Ceruzka voda, kobercový šampón, biol. akt. čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčovať a škvrny drhnúť
Coca cola tep, jemný čistiaci prostriedok nenechať vyschnúť, navlhčiť a vyutierať
Cukor voda vlažnou vodou ľahkými dotykmi vysušiť
Cukríky amoniak, voda vlažnou vodou, alebo zriedeným amoniakom (5%) vysušiť
Čaj čistý alkohol, amoniak 10% navlhčiť s 1) alebo 2) a vysušiť
Čokoláda amoniak, voda navlhčiť s 1.), alebo s riedeným amoniakom 5% a vysušiť
Decht methanol, teplý lieh bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Džem vlažná voda, čistiaci, benzín, perchloräthylen s 1) navlhčiť a s 2) oder 3) doošetrovať
Farbiace pásky alkohol, čistiaci benzín bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Farby terpentín, odstraňovač fľakov, benzín s 1) navlhčiť a s 2) oder 3) doošetrovať
Fermež čistiaci benzín, perchloräthylen navlhčiť a nakoniec s vlažnou vodou doošetrovať
Fľaky o kvetovo lieh, jemný čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčiť a vysať a s 2) doošetrovať
Hnis jemný čistiaci prostriedok, odstraňovač fľakov vymyť a s 2) doošetrovať
Horčica amoniak(10%), perchloräthylen pijavým papierom vysať, roztokom navlhčiť a vysávať
Hrdza odstraňovač hrdze, šťaveľová soľ zľahka vtierať a zvyšok vlažnou vodou odstrániť
Jódová tinktúra amoniak navlhčiť, vysušiť
Jogurt čistiaci benzín, jemný čistiaci prostriedok s vlažným roztokom z 1) a 2) vydrhnúť
Kakao teplá voda, event. prísada biol. akt. čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčiť a vydrhnúť
Karamel amoniak, voda s vlažnou vodou alebo zriedeným ammoniakom(5%) ľahkými dotykmi osušiť
Kaučukové lepidlo - guma acetón s acetónom a ľahkými dotykmi osušiť
Káva teplá voda, event. prísada biol. akt. čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Kečup amoniak(10%), perchloräthylen bielou látkou napustiť a škvrny z ľahká osušiť
Koňak jemný čistiaci prostriedok vymyť
Kondenzované mlieko teplá voda, event. prísada biol. akt. čistiaci prostriedok z ľahká navlhčiť, alebo vymasírovať
Kopírovací papier čistý alkohol, voda naniesť a s vlažnou vodou očistiť
Kopírovacia ceruzka čistý alkohol, lieh bielou látkou napustiť a škvrny vydrhnúť a 2) doošetrovať
Kozmetické produkty čistiaci benzín, perchloräthylen našampónovať a s amoniakom doošetrovať
Krém na obuv pijavý papier, odstraňovač fľakov a šampón odsať, s odstráňovačom ošetriť a s3) dočistiť
Krémy kobercový šampón, terpentín bielou handričkou navlhčiť a vydrhnúť
Krv studená voda z ľahká vydrhnúť
Kyselina soľná čpavkový roztok (10 -20 %) s 1) neutralizovať a s čistou vodou dočistiť
Lak terpentín, lieh, voda bielou látkou napustiť a fľaky doošetrovať
Lak na nechty acetón, odstraňovač laku s vatou, alebo bielou látkou naniesť a vysať
Lepidlá acetón, ocot bielou látkou navlhčiť a vysať
Glej čistiaci benzín, perchloräthylen navlhčiť a nakoniec s vlažnou vodou doošetrovať
Lepidlo kobercové riedidlo, lieh ihneď odstrániť s 1) alebo s 2) a doošetrovať
Lepidlo tapetové jemný čistiaci prostriedok vymyť
Lieky čistiaci benzín, perchloräthylen, amoniak našampónovať a s amoniakom doošetrovať
Likér teplá voda, event. prísada biol. akt. čistiaci prostriedok z ľahká vydrhnúť
Majonéza amoniak(10%), perchloräthylen bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Malinovka teplá voda, event. prísada biol. akt. čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčiť a vydrhnúť
Malta jemný čistiaci prostriedok, ocot s 1) vymyť, evtl. s 2) a doošetrovať
Margarín jemný čistiaci prostriedok, lieh s 1) vymyť, evtl. s 2) a doošetrovať
Marmeláda jemný čistiaci prostriedok vymyť
Maslo čistiaci benzín, perchloräthylen šampónovať s 1), evtl. s 2) a doošetrovať
Masť ostraňovač fľakov, lieh, čistiaci benzín, bio. aktiv. čistiaci prostriedok z ľahká drhnúť, s biolog. Aktívnym prostriedkom doošetrovať
Masť lieh, jemný čistiaci prostriedok s 1) vymyť, evtl. s 2) a doošetrovať
Med odstraňovač fľakov, jemný čistiaci prostriedok s 1) vymyť, evtl. s 2) a doošetrovať
Mlieko čistiaci benzín, jemný čistiaci prostriedok s vlažným roztokom z 1) a s 2) vyutierať
Moridlo nábytkové riedidlo, jemný čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Mydlové fľaky jemný čistiaci prostriedok vymyť
Odstraňovač náterov terpentín, špiritus navlhčiť a nakoniec s vlažnou vodou doošetrovať
Olej ostraňovač fľakov, , čistiaci benzín bielou handričkou navlhčiť a vydrhnúť
Olej na mazanie čistiaci benzín, voda bielou handričkou navlhčiť a vydrhnúť
Olejové pigmenty terpentín, odstraňovač fľakov, benzín s 1) z ľahka vydrhnúť, s 2) alebo 3) doošetrovať
Omáčka jemný cítiaci prostr., čistiaci benzín, lieh vlažný roztok s bielou látkou naniesť a vydrhnúť
Omáčka šalátová voda, kobercový šampón, biol. aktiv. čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Ovocie voda bielou handričkou navlhčiť a fľaky vydrhnúť
Ovocné šťavy vlažná voda, čistiaci benzín, perchloräthylen s 1) naniesť 2) vyutierať, s 3) doošetrovať
Paradajková omáčka kyselina citrónová, jemný čistiaci prostriedok s 1) vymyť, evtl.s 2) a doošetrovať
Parafín pijavý papier, žehlička, odstraňovač flekov, s pijavým papierom vysať a odstraňovačom fľakov doošetrovať
Pero - kuličkové lieh, jemný čistiací prostriedok navlhčiť, vysať, doošetrovať
Pivo teplá voda evnt. Prísada-jemný čistiaci prostriedok opatrne vykefovať, škvrny ľahkými dotykmi osušiť
Plesnivenie amoniak, voda s amoniako-vodným roztokom ošetriť
Polievka čistiaci benzín, voda, jemný čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčiť, fľaky vydrhnúť s2) doošetrovať
Politúra terpentín, odstraňovač fľakov, s 1) navlhčiť, evtl.s 2) a ľahkými dotykmi osušiť
Púder jemný čistiaci prostriedok vysať a nakoniec s 2) doošetrovať
Puding jemný čistiaci prostriedok vymyť
Razítková farba jemný čistiaci prostriedok, lieh s 1) navlhčiť, evtl.s 2) a ľahkými dotykmi osušiť
Rúž odstraňovač fľakov, čistiaci benzín, jemný čistiaci prostriedok navlhčiť s látkou ,s 3) vydrhnúť
Sadra jemný čistiaci prostriedok, ocot vysať, s 1)vymyť, evtl. s 2) , doošetrovať
Sadza čistiaci benzín, voda, jemný čistiaci prostriedok s 1) predčistiť , s 3) vydrhnúť; evtl. s 2)., doošetrovať
Sadze od ohňa voda a peroxid (3%) vysať, a nakoniec s 1) došetrovať
Sirup vlažná voda, čistiaci benzín, perchloräthylen s 1) navlhčiť, poprípade s 2) alebo 3), doošetrovať
Smotana čistiaci benzín, jemný čistiaci prostriedok s vlažným roztokom s 1) a s 2) vydrhnúť
Tmel lieh, jemný čistiaci prostriedok tuhé časti odňať, s 1) navlhčiť, evtl. s 2), doošetrovať
Topný olej čistiaci benzín, odstraňovač fľakov bielou handričkou navlhčiť a fľaky vydrhnúť
Tráva voda, kobercový šampón, biol. aktiv. čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčiť a fľaky vydrhnúť
Tuš voda, kyselina citrónová(10%) s 1) vymyť, evtl. s 2) a došetrovať
Vápno ocot, jemný čistiaci prostriedok vymyť, evtl. s 2) doošetrovať
Víno kyselina octová (50%) bielou handričkou navlhčiť a vydrhnúť
Víno biele jemný čistiaci prostriedok, čpavok s 1) vymyť, evtl. s 2) ľahkými dotykmi osušiť
Víno červené soľ, odstraňovač fľakov, 10% -tný biely roztok kyselina citrónovej s 1) predčistitť, potom 2) a s 3) doošetrovať
Voda čistiaci alkohol nechať vyschnúť, okraje s 1) alebo 2) a doošetrovať
Voda po holení jemný čistiaci prostriedok, lieh s 1) navlhčiť, evtl.s 2) a ľahkými dotykmi osušiť
Voda z vlasov jemný čistiaci prostriedok, lieh bielou handričkou navlhčiť eventuálne s2) a doošetrovať
Vodné ceruzky jemný čistiaci prostriedok, lieh s 1) navlhčiť, evtl. s 2) , vymyť
Vodné farby kobercový šampón, voda s chladnou vodou, poprípade s 1) vydrhnúť
Voňavka čistiaci alkohol bielou handričkou navlhčiť a fľaky doošetrovať
Vosk zo sviečok pijavý papier, odstraňovač fľakov a šampón do pijavého papiera zažehliť a s čističom škvŕn doošetrovať
Zelenina voda, kobercový šampón, biol. akt. čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčiť a fľaky vydrhnúť
Zinková masť šampón, s 1) vymyť, evtl. s 2) a došetrovať
Zvratky kyselina octová (50%), čistiaci alkohol navlhčiť a nakoniec s vlažnou vodou doošetrovať
Živica čistiaci benzín oškrabať, bielou látkou napustiť a škvrny vydrhnúť
Žĺtok vlažná voda, event. prísada z biolog. aktívneho prostriedku zvyšky opatrne odstrániť a lokálne ošetriť

Stiahnúť zoznam tipov a trikov vo formáte .PDF

Pôsobnosť firmy

Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Kontakt

Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
+421 907 646 058

Certifikácia

  • Certifikácia

Sociálne médiá

Prihlásenie