Tipy a triky

Zdroj fľaku čistiace prostriedky v poradí 1), 2), 3) návod na ošetrovanie
Asfalt lieh, technický benzín bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Atrament horúca voda (2/3), lieh (1/3) ,koliesko citrónu pijavým papierom vysať, roztokom 1-2) navlhčiť a vysávať
Automobilové oleje technický benzín bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Bielkoviny vlažná voda, prísada soľ s biol. akt. čistiacim prostriedkom zvyšky opatrne odstrániť a lokálne ošetriť
Bitúmen lieh, jemný čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Blato ocot (50%), čistý alkohol, voda bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Ceruzka voda, kobercový šampón, biol. akt. čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčovať a škvrny drhnúť
Coca cola tep, jemný čistiaci prostriedok nenechať vyschnúť, navlhčiť a vyutierať
Cukor voda vlažnou vodou ľahkými dotykmi vysušiť
Cukríky amoniak, voda vlažnou vodou, alebo zriedeným amoniakom (5%) vysušiť
Čaj čistý alkohol, amoniak 10% navlhčiť s 1) alebo 2) a vysušiť
Čokoláda amoniak, voda navlhčiť s 1.), alebo s riedeným amoniakom 5% a vysušiť
Decht methanol, teplý lieh bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Džem vlažná voda, čistiaci, benzín, perchloräthylen s 1) navlhčiť a s 2) oder 3) doošetrovať
Farbiace pásky alkohol, čistiaci benzín bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Farby terpentín, odstraňovač fľakov, benzín s 1) navlhčiť a s 2) oder 3) doošetrovať
Fermež čistiaci benzín, perchloräthylen navlhčiť a nakoniec s vlažnou vodou doošetrovať
Fľaky o kvetovo lieh, jemný čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčiť a vysať a s 2) doošetrovať
Hnis jemný čistiaci prostriedok, odstraňovač fľakov vymyť a s 2) doošetrovať
Horčica amoniak(10%), perchloräthylen pijavým papierom vysať, roztokom navlhčiť a vysávať
Hrdza odstraňovač hrdze, šťaveľová soľ zľahka vtierať a zvyšok vlažnou vodou odstrániť
Jódová tinktúra amoniak navlhčiť, vysušiť
Jogurt čistiaci benzín, jemný čistiaci prostriedok s vlažným roztokom z 1) a 2) vydrhnúť
Kakao teplá voda, event. prísada biol. akt. čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčiť a vydrhnúť
Karamel amoniak, voda s vlažnou vodou alebo zriedeným ammoniakom(5%) ľahkými dotykmi osušiť
Kaučukové lepidlo - guma acetón s acetónom a ľahkými dotykmi osušiť
Káva teplá voda, event. prísada biol. akt. čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Kečup amoniak(10%), perchloräthylen bielou látkou napustiť a škvrny z ľahká osušiť
Koňak jemný čistiaci prostriedok vymyť
Kondenzované mlieko teplá voda, event. prísada biol. akt. čistiaci prostriedok z ľahká navlhčiť, alebo vymasírovať
Kopírovací papier čistý alkohol, voda naniesť a s vlažnou vodou očistiť
Kopírovacia ceruzka čistý alkohol, lieh bielou látkou napustiť a škvrny vydrhnúť a 2) doošetrovať
Kozmetické produkty čistiaci benzín, perchloräthylen našampónovať a s amoniakom doošetrovať
Krém na obuv pijavý papier, odstraňovač fľakov a šampón odsať, s odstráňovačom ošetriť a s3) dočistiť
Krémy kobercový šampón, terpentín bielou handričkou navlhčiť a vydrhnúť
Krv studená voda z ľahká vydrhnúť
Kyselina soľná čpavkový roztok (10 -20 %) s 1) neutralizovať a s čistou vodou dočistiť
Lak terpentín, lieh, voda bielou látkou napustiť a fľaky doošetrovať
Lak na nechty acetón, odstraňovač laku s vatou, alebo bielou látkou naniesť a vysať
Lepidlá acetón, ocot bielou látkou navlhčiť a vysať
Glej čistiaci benzín, perchloräthylen navlhčiť a nakoniec s vlažnou vodou doošetrovať
Lepidlo kobercové riedidlo, lieh ihneď odstrániť s 1) alebo s 2) a doošetrovať
Lepidlo tapetové jemný čistiaci prostriedok vymyť
Lieky čistiaci benzín, perchloräthylen, amoniak našampónovať a s amoniakom doošetrovať
Likér teplá voda, event. prísada biol. akt. čistiaci prostriedok z ľahká vydrhnúť
Majonéza amoniak(10%), perchloräthylen bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Malinovka teplá voda, event. prísada biol. akt. čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčiť a vydrhnúť
Malta jemný čistiaci prostriedok, ocot s 1) vymyť, evtl. s 2) a doošetrovať
Margarín jemný čistiaci prostriedok, lieh s 1) vymyť, evtl. s 2) a doošetrovať
Marmeláda jemný čistiaci prostriedok vymyť
Maslo čistiaci benzín, perchloräthylen šampónovať s 1), evtl. s 2) a doošetrovať
Masť ostraňovač fľakov, lieh, čistiaci benzín, bio. aktiv. čistiaci prostriedok z ľahká drhnúť, s biolog. Aktívnym prostriedkom doošetrovať
Masť lieh, jemný čistiaci prostriedok s 1) vymyť, evtl. s 2) a doošetrovať
Med odstraňovač fľakov, jemný čistiaci prostriedok s 1) vymyť, evtl. s 2) a doošetrovať
Mlieko čistiaci benzín, jemný čistiaci prostriedok s vlažným roztokom z 1) a s 2) vyutierať
Moridlo nábytkové riedidlo, jemný čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Mydlové fľaky jemný čistiaci prostriedok vymyť
Odstraňovač náterov terpentín, špiritus navlhčiť a nakoniec s vlažnou vodou doošetrovať
Olej ostraňovač fľakov, , čistiaci benzín bielou handričkou navlhčiť a vydrhnúť
Olej na mazanie čistiaci benzín, voda bielou handričkou navlhčiť a vydrhnúť
Olejové pigmenty terpentín, odstraňovač fľakov, benzín s 1) z ľahka vydrhnúť, s 2) alebo 3) doošetrovať
Omáčka jemný cítiaci prostr., čistiaci benzín, lieh vlažný roztok s bielou látkou naniesť a vydrhnúť
Omáčka šalátová voda, kobercový šampón, biol. aktiv. čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčovať, vysávať a osušovať
Ovocie voda bielou handričkou navlhčiť a fľaky vydrhnúť
Ovocné šťavy vlažná voda, čistiaci benzín, perchloräthylen s 1) naniesť 2) vyutierať, s 3) doošetrovať
Paradajková omáčka kyselina citrónová, jemný čistiaci prostriedok s 1) vymyť, evtl.s 2) a doošetrovať
Parafín pijavý papier, žehlička, odstraňovač flekov, s pijavým papierom vysať a odstraňovačom fľakov doošetrovať
Pero - kuličkové lieh, jemný čistiací prostriedok navlhčiť, vysať, doošetrovať
Pivo teplá voda evnt. Prísada-jemný čistiaci prostriedok opatrne vykefovať, škvrny ľahkými dotykmi osušiť
Plesnivenie amoniak, voda s amoniako-vodným roztokom ošetriť
Polievka čistiaci benzín, voda, jemný čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčiť, fľaky vydrhnúť s2) doošetrovať
Politúra terpentín, odstraňovač fľakov, s 1) navlhčiť, evtl.s 2) a ľahkými dotykmi osušiť
Púder jemný čistiaci prostriedok vysať a nakoniec s 2) doošetrovať
Puding jemný čistiaci prostriedok vymyť
Razítková farba jemný čistiaci prostriedok, lieh s 1) navlhčiť, evtl.s 2) a ľahkými dotykmi osušiť
Rúž odstraňovač fľakov, čistiaci benzín, jemný čistiaci prostriedok navlhčiť s látkou ,s 3) vydrhnúť
Sadra jemný čistiaci prostriedok, ocot vysať, s 1)vymyť, evtl. s 2) , doošetrovať
Sadza čistiaci benzín, voda, jemný čistiaci prostriedok s 1) predčistiť , s 3) vydrhnúť; evtl. s 2)., doošetrovať
Sadze od ohňa voda a peroxid (3%) vysať, a nakoniec s 1) došetrovať
Sirup vlažná voda, čistiaci benzín, perchloräthylen s 1) navlhčiť, poprípade s 2) alebo 3), doošetrovať
Smotana čistiaci benzín, jemný čistiaci prostriedok s vlažným roztokom s 1) a s 2) vydrhnúť
Tmel lieh, jemný čistiaci prostriedok tuhé časti odňať, s 1) navlhčiť, evtl. s 2), doošetrovať
Topný olej čistiaci benzín, odstraňovač fľakov bielou handričkou navlhčiť a fľaky vydrhnúť
Tráva voda, kobercový šampón, biol. aktiv. čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčiť a fľaky vydrhnúť
Tuš voda, kyselina citrónová(10%) s 1) vymyť, evtl. s 2) a došetrovať
Vápno ocot, jemný čistiaci prostriedok vymyť, evtl. s 2) doošetrovať
Víno kyselina octová (50%) bielou handričkou navlhčiť a vydrhnúť
Víno biele jemný čistiaci prostriedok, čpavok s 1) vymyť, evtl. s 2) ľahkými dotykmi osušiť
Víno červené soľ, odstraňovač fľakov, 10% -tný biely roztok kyselina citrónovej s 1) predčistitť, potom 2) a s 3) doošetrovať
Voda čistiaci alkohol nechať vyschnúť, okraje s 1) alebo 2) a doošetrovať
Voda po holení jemný čistiaci prostriedok, lieh s 1) navlhčiť, evtl.s 2) a ľahkými dotykmi osušiť
Voda z vlasov jemný čistiaci prostriedok, lieh bielou handričkou navlhčiť eventuálne s2) a doošetrovať
Vodné ceruzky jemný čistiaci prostriedok, lieh s 1) navlhčiť, evtl. s 2) , vymyť
Vodné farby kobercový šampón, voda s chladnou vodou, poprípade s 1) vydrhnúť
Voňavka čistiaci alkohol bielou handričkou navlhčiť a fľaky doošetrovať
Vosk zo sviečok pijavý papier, odstraňovač fľakov a šampón do pijavého papiera zažehliť a s čističom škvŕn doošetrovať
Zelenina voda, kobercový šampón, biol. akt. čistiaci prostriedok bielou handričkou navlhčiť a fľaky vydrhnúť
Zinková masť šampón, s 1) vymyť, evtl. s 2) a došetrovať
Zvratky kyselina octová (50%), čistiaci alkohol navlhčiť a nakoniec s vlažnou vodou doošetrovať
Živica čistiaci benzín oškrabať, bielou látkou napustiť a škvrny vydrhnúť
Žĺtok vlažná voda, event. prísada z biolog. aktívneho prostriedku zvyšky opatrne odstrániť a lokálne ošetriť

Stiahnúť zoznam tipov a trikov vo formáte .PDF

Pôsobnosť firmy

Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Kontakt

Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
+421 907 646 058

Certifikácia

  • Certifikácia

Sociálne médiá

Prihlásenie