Housekeeping – služby pre hotely a domácnosti

Pod týmto pojmom sa skrýva najmä udržiavanie čistoty a poriadku v hosťovských izbách a s ním súvisiace činnosti a pracovné prostriedky (čistiace prostriedky, práčovňa, posteľná bielizeň, uteráky). Názov housekeeping sa udomácnil aj u nás. V jazyku hotelierov označuje časť ubytovacieho úseku. Často sa používa len skratka HK.

V dnešnej dobe sa housekeeping čoraz viac využíva, okrem hotelierstva a ubytovacích zaradení, aj pri uľahčení chodu obyčajnej rodiny. Jedná sa najmä o časové odľahčenie rodičov, prípadne starších detí. Housekeeping v nekomerčnom sektore plní zastrešuje bežné domáce práce, na ktoré v dnešnej uponáhľanej dobe ľudia často hľadajú náhradu. Domáce práce sú súčasťou života domácnosti a sú zvyčajne vo vzťahu k plneniu konkrétnych úloh. Príklady domácich prác sú: umývanie riadu; vynášanie odpadkov po večeri. 

 

 

 

 

Pôsobnosť firmy

Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Kontakt

Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
+421 907 646 058

Certifikácia

  • Certifikácia

Sociálne médiá

Prihlásenie