Housekeeping – služby pre hotely a domácnosti

Pod týmto pojmom sa skrýva najmä udržiavanie čistoty a poriadku v hosťovských izbách a s ním súvisiace činnosti a pracovné prostriedky (čistiace prostriedky, práčovňa, posteľná bielizeň, uteráky). Názov housekeeping sa udomácnil aj u nás. V jazyku hotelierov označuje časť ubytovacieho úseku. Často sa používa len skratka HK.

V dnešnej dobe sa housekeeping čoraz viac využíva, okrem hotelierstva a ubytovacích zaradení, aj pri uľahčení chodu obyčajnej rodiny. Jedná sa najmä o časové odľahčenie rodičov, prípadne starších detí. Housekeeping v nekomerčnom sektore plní zastrešuje bežné domáce práce, na ktoré v dnešnej uponáhľanej dobe ľudia často hľadajú náhradu. Domáce práce sú súčasťou života domácnosti a sú zvyčajne vo vzťahu k plneniu konkrétnych úloh. Príklady domácich prác sú: umývanie riadu; vynášanie odpadkov po večeri. 

 

 

 

 

Pôsobnosť firmy

Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Kontakt

Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
+421 907 646 058

Certifikácia

  • Certifikácia

Sociálne médiá

Prihlásenie