Certifikácia ISO

Certifikácia ISO

Service Plus Slovensko, s.r.o. už od svojho vzniku v roku 2007 začala pracovať na presnom systéme práce, založenom na jasných pravidlách vo vzťahu k zákazníkom, dodávateľom a aj samotným zamestnancom spoločnosti.

Proces budovania systému vyvrcholil certifikačným auditom, ktorým spoločnosť úspešne prešla v priebehu mesiacov Jún a Júl 2010. Certifikačný audit bol zameraný na systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2008, systém enviromentálneho manažérstva EN ISO 14001:2004 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia OHSAS 18001:2007.

Pôsobnosť firmy

Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Hlohovec, Košice, Komárno, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Púchov, Rožňava, Senec , Senica, Sereď, Spišská Nová Ves, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žilina

Kontakt

Service Plus Slovensko, s.r.o., Záhonok 2448/39, 960 01 Zvolen
+421 907 646 058

Certifikácia

  • Certifikácia

Sociálne médiá

Prihlásenie